Kondena, UAB - Marius Zubkevičius

Vienos įstaigos 2 val. trukmės konsultacija vėdinimo, kondicionavimo, drėkinimo ir oro dezinfekcijos ozonu klausimu ir 3 patalpų po 30 m2 dezinfekcija ozonu.


Žemiau parašykite savo žinutę, kad galėčiau išrinkti tuos, kuriems mūsų pagalba bus pati naudingiausia. Aplikuodami žemiau pažymėkite varnelę "Taip pat publikuoti "Facebook". Tokiu būdu padėsite didinti šio projekto sklaidą ir dar daugiau žmonių pagelbėsite.