Delai, UAB - Danielius Judinas

Nemokamai sužymėsime 3 neįgaliųjų parkavimo vietas Kauno miesto globos, gydymo ar švietimo įstaigoms.


Žemiau parašykite savo žinutę, kad galėčiau išrinkti tuos, kuriems mūsų pagalba bus pati naudingiausia. Aplikuodami žemiau pažymėkite varnelę "Taip pat publikuoti "Facebook". Tokiu būdu padėsite didinti šio projekto sklaidą ir dar daugiau žmonių pagelbėsite.